alles draait om woorden...

Als er iets op de wereld in een onvoorstelbare hoeveelheid wordt geproduceerd, dan is het taal, zijn het woorden. Al sinds het prille begin van de mensheid communiceren wij met elkaar door middel van benamingen, woorden, grammatica. Woorden kunnen echter zowel verhelderend als versluierend werken, kunnen vrede stichten en oorlog doen ontvlammen. Om die reden is de eenduidige betekenis van hetgeen we zeggen en schrijven van het grootste belang.

Het onder woorden brengen van de boodschap van een bedrijf is dan ook van groot belang bij aanspreken van mogelijke klanten. Hetzelfde geldt voor het vinden van de juiste woorden om in een overtuigende toespraak of lezing uw publiek te boeien en te inspireren. Bereikt u uw gehoor? Dat u maar één keer de kans voor een eerste indruk krijgt, weet iedere ondernemer maar al te goed. Kun je boeiend spreken leren? Helpt het als uw personeel leert hoe communiceren niet langer saai en oeverloos is, vooral ook onderling? Nou en of!

Onze trainingen en teambuildingsactiviteiten zijn dan ook gericht op leren en stimuleren.

Daarmee helpen we mensen vaak aan de kwaliteiten om ons niet meer nodig te hebben.


TEKSTEN TRAININGEN TEAMBUILDING


BELT OF SCHRIJFT U ONS GERUST ALS U UW VERHAAL KWIJT MOET...